Πολιτική αποδεκτής χρήσης

Γενική Δήλωση

Η παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης καθορίζει τους όρους μεταξύ εσάς και εμάς, σύμφωνα με τους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας [http://cws.dmu.ac.uk] (την ιστοσελίδα μας). Αυτή η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ισχύει για όλους τους χρήστες και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Η χρήση της ιστοσελίδας μας σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις πολιτικές της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, οι οποίες συμπληρώνουν τους Όρους και Προϋποθέσεις μας.

Αλλαγές στην πολιτική αποδεκτής χρήσης

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε την παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα κατά καιρούς για να λαμβάνετε γνώση τυχόν αλλαγών που κάνουμε, καθώς είναι νομικά δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μπορεί επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται αλλού στην ιστοσελίδα μας.

Ποιοι είμαστε

Το Compose with Sounds λειτουργεί από το Πανεπιστήμιο De Montfort (“εμείς” ή “εμάς” ή “μας”).  Είμαστε μια Εταιρεία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ιδρύθηκε σύμφωνα με το νόμο του 1988 για την εκπαίδευση . Η κύρια διεύθυνσή μας είναι The Gateway, Leicester LE1 9BH UK.

Τυπικές χρήσεις

Τα ακόλουθα είναι τυπικές (μη εξαντλητικές) χρήσεις της ιστοσελίδας Compose with Sounds για να καθοδηγήσουν τους χρήστες σε βασικές πτυχές της αποδεκτής χρήσης της ιστοσελίδας με τρόπο που συμμορφώνεται επίσης με τους Όρους και Προϋποθέσεις των ιστοσελίδων:

ΧΡΉΣΗ ΑΠΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ, ΜΑΘΗΤΈΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΟΥΣ ΣΥΝΘΈΤΕΣ

Ελπίζουμε ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς και συνθέτες θα επιτρέψει σε αυτούς και τους μαθητές τους να μάθουν περισσότερα για την ηλεκτροακουστική σύνθεση και να δώσουν τη δυνατότητα στους χρήστες να συνθέσουν τη δική τους μουσική με ήχους με ευχάριστο τρόπο. Ως χρήστες της τότε ιστοσελίδας αναμένουμε ότι:

 • Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και άλλοι χρήστες θα τηρούν τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών έργων και των ηχογραφήσεων που ανήκουν σε άλλους.
 • Οι χρήστες πρέπει να δημιουργήσουμε τους δικούς τους πρωτότυπους ήχους και κάρτες ήχου, ή να καταγράψουμε πρωτότυπα ηχητικά έργα με τα οποία μπορούν νόμιμα να συνθέσουν τα δικά τους πρωτότυπα και πρωτότυπα κομμάτια μουσικής.
 • Κατά τη δημιουργία μουσικής οι χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ήχους που είναι προστατευμένοι κατά την αντιγραφής ή αρχεία μουσικής ή ηχογραφήσεις δημόσιων συναυλιών, ραδιοφωνικών εκπομπών ή παρόμοια. Ακόμη και οι μεμονωμένοι ήχοι δεν πρέπει να αντιγράφονται από μια ηχογράφηση χωρίς τη συγκατάθεση των κατόχων δικαιωμάτων·
 • Οι χρήστες θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι δεν έχουν υποκλέψει, εσκεμμένα, εν οποιεσδήποτε μελωδίες ή κάτι παρόμοιο, αλλά αντ ‘αυτού συνθέτουν το δικό τους υλικό.
 • Εάν οι χρήστες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ήχους ή νότες από υφιστάμενες μουσικές εργασίες, πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν ζητήσει και λάβει άδεια από τον οικείο ιδιοκτήτη διανοητικής ιδιοκτησίας·
 • Ανά πάσα στιγμή οι ήχοι, οι κάρτες ήχου και τα μουσικά έργα που δημιουργούνται από τους χρήστες παραμένουν πνευματική ιδιοκτησία τους. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ιδιοκτησία, την κατάχρηση ή την παραβίαση που σχετίζεται με αυτά τα έργα.
 • Τα έργα και οι κάρτες ήχου που δημιουργούνται από το σύστημα θα αποθηκεύονται στα τοπικά μέσα αποθήκευσης και δεν θα είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. Ως εκ τούτου, η χρήση της ιστοσελίδας δεν δημιουργεί συλλογή ήχων ή έργων για τα οποία αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη και στο μέγιστο βαθμό του νόμου αποκλείουμε οποιαδήποτε και κάθε τέτοια ευθύνη. Αυτή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς σε μια δικαιοδοσία που δεν επιτρέπει τέτοιες εξαιρέσεις.
 • Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους χρήστες να ορίζουν ομάδες μεμονωμένα επιλεγμένων χρηστών για να μοιράζονται την πρόσβαση σε κάρτες ήχων και έργα. Αυτό πρέπει να γίνεται με τρόπο συμβατό με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης και τους Όρους και Προϋποθέσεις.
 • Εάν ζητήσουμε την αφαίρεση ή τη διαγραφή μεμονωμένων προτύπων ήχου, καρτών ήχου ή συγκροτημάτων έργων, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε αμέσως.
 • Όταν οι χρήστες επιθυμούν να διαθέσουν τα έργα τους στο ευρύ κοινό, μπορούν να ζητήσουν να εξεταστούν οι συνθέσεις για δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, αλλά αυτό είναι κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ομάδας μας. Για να καταστεί δυνατή η χρήση των υλικών αυτών ο ιδιοκτήτης τους εγγυάται ότι τα έργα είναι πρωτότυπα, δεν έχουν αντιγραφεί και δεν γνωρίζουν κανένα πρόβλημα παράβασης. Τέτοιες συνεισφορές παραμένουν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους, ο οποίος πρέπει να συμφωνήσει να μας χορηγήσει μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, ελεύθερη άδεια εκμετάλλευσης για να καταστεί δυνατή η νόμιμη τοποθέτηση του έργου στην ιστοσελίδα μας. Για να υποβάλετε έργα για δημόσια πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας παρακαλούμε επικοινωνήστε με cws@dmu.ac.uk.

Απαγορευμένες χρήσεις

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο για νομικούς σκοπούς.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδαμας:

 • Με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο ή κανονισμό.
 • Με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος, ή έχει οποιοδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
 • Με σκοπό να βλάψουν ή να επιχειρήσουν να βλάψουν ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Για να στείλετε, να λάβετε, να ανεβάσετε, να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου μας.
 • Για τη μετάδοση ή την προμήθεια οποιασδήποτε αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή προωθητικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοιας πρόσκλησης (spam).
 • Για να μεταδώσετε εν γνώσει σας οποιαδήποτε δεδομένα, στείλτε ή ανεβάστε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς, viruses, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware ή οποιαδήποτε άλλα επιβλαβή προγράμματα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή ή υλικού.

Συμφωνείτε επίσης:

 • Να μην αναπαράγουμε, αντιγράφουμε ή μεταπωλούμε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας κατά παράβαση των διατάξεων των Όρων και Προϋποθέσεων μας.
 • Να μην έχουν πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, να παρεμβαίνουν, να βλάπτουν ή να διαταράσσουν οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας. ή οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται στην παροχή της ιστοσελίδας μας.

Διαδραστικές υπηρεσίες

Ο ιστότοπος Compose with Sounds προσφέρει μια σειρά από διαδραστικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

  • Ένα blogging χαρακτηριστικό? Και
  • Μια ομαδική συνομιλία «φόρουμ».
 • Όλοι οι χρήστες δυνατοτήτων συνομιλίας και ιστολογίου πρέπει να συμμορφώνονται με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του Compose with Sounds και τους Όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή
 • Προωθούμε ενεργά ένα ασφαλές, φιλικό περιβάλλον εντός της ιστοσελίδας και διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πρόσβαση σε μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών μας
 • Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί τη λειτουργία συνομιλίας ή ιστολογίου της υπηρεσίας Compose with Sounds πρέπει να είναι ηλικίας 13 ετών και άνω ή να έχει λάβει ρητή άδεια από τους γονείς του να εγγραφεί σε μια ομάδα από τον ιδρυτή της ομάδας, συνήθως τον δάσκαλό του
 • Η χρήση οποιασδήποτε από τις διαδραστικές υπηρεσίες μας από ανήλικους υπόκειται πάντα στη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του. Συμβουλεύουμε τους γονείς που χρησιμοποιούντα παιδιά τους να χρησιμοποιούν μια διαδραστική υπηρεσία ότι είναι σημαντικό να επικοινωνούν με τα παιδιά τους σχετικά με την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο, και οι ανήλικοι που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώνονται για τους πιθανούς κινδύνους για αυτούς
 • Η ομαδική συνομιλία επιτρέπει στους χρήστες με πρόσβαση σε μια ομάδα να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των διαθέσιμων διαδραστικών δυνατοτήτων. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα πρέπει ιδανικά να παραμείνει σε κλειστό κύκλο, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι γνωστά μεταξύ τους και ο ιδρυτής της ομάδας γνωρίζει όλους τους συμμετέχοντες της ομάδας προς όφελος της ασφάλειας.
 • Το Compose with Sounds δεν είναι υπεύθυνο για την δημιουργία μέλους και την πρόσβαση σε τέτοιες ομάδες που σχηματίζονται από έναν αρχικό ιδρυτή της ομάδας (δάσκαλος τάξη ή εκπαιδευτικός επόπτης)
 • Οι επόπτες και οι δάσκαλοι που σχηματίζουν ομάδες και παρέχουν στα άτομα πρόσβαση θα είναι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες όλων των συμμετεχόντων στην ομάδα για την τήρηση των όρων της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης και των Όρων και Προϋποθέσεων της ιστοσελίδας
 • Το περιεχόμενο που υποβάλλεται σε chat και τα χαρακτηριστικά της ομάδας της ιστοσελίδας, κανονικά δεν εποπτεύεται από εμάς και η διαχείριση της ομάδας παραμένει η ευθύνη των ομάδων που το σχηματίζουν.
 • Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά ατόμων ή ομάδων
 • Οποιαδήποτε μηνύματα στην ιστοσελίδα Compose with Sounds μπορεί να υπόκεινται σε αναθεώρηση, και τα μέτρα που κρίνουμε κατάλληλα θα ληφθούν σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε κατάχρηση.
 • Σε περίπτωση που παρέχουμε πρόσθετες διαδραστικές λειτουργίες, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιολόγηση τυχόν κινδύνων για τους χρήστες (και ιδιαίτερα για τα παιδιά) από τρίτους και θα αποφασίσουμε σε κάθε περίπτωση εάν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε μειώσουμε τη σχετική υπηρεσία υπό το πρίσμα αυτών των κινδύνων. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επιβλέπουμε, να είμαστε ή να μετριάζουμε οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία παρέχουμε στην ιστοσελίδα μας
 • Αποκλείουμε ρητά την ευθύνη μας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη χρήση οποιασδήποτε διαδραστικής υπηρεσίας από έναν χρήστη κατά παράβαση των προτύπων περιεχομένου μας, είτε η υπηρεσία εποπτεύεται ή όχι.
 • Συμφωνείτε ότι όλο το περιεχόμενο που υποβάλλεται στις διαδραστικές λειτουργίες θα πληροί τα πρότυπα περιεχομένου όπως ορίζονται από την παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.
 • Με την είσοδο και τη χρήση των διαδραστικών χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας μας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης και τους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας

Πρότυπα περιεχομένου

Αυτά τα πρότυπα περιεχομένου ισχύουν για οποιοδήποτε και για όλο το υλικό (ήχους, συνθέσεις και σχετικές συνεισφορές) που ανεβάζετε και κάνετε διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας μας (συνεισφορές). Πρέπει να συμμορφώνεστε με το πνεύμα των ακόλουθων προτύπων καθώς και με το περιφερειακό, εθνικό και διεθνές δίκαιο. Τα πρότυπα ισχύουν για κάθε μέρος κάθε συνεισφοράς καθώς και για το σύνολό της.

Οι συνεισφορές πρέπει:

 • Συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε οποιαδήποτε χώρα από την οποία προέρχονται.

Οι συνεισφορές δεν πρέπει:

 • Περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που είναι δυσφημιστικό για οποιοδήποτε πρόσωπο.
 • Περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που είναι άσεμνο, προσβλητικό, μισητό ή εμπρηστικό.
 • Προωθήστε το σεξουαλικά ρητό υλικό.
 • Προωθήστε τη βία.
 • Προώθηση των διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.
 • Παραβίαση οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος, δικαιώματος βάσης δεδομένων ή σήματος οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
 • Είναι πιθανό να εξαπατήσει οποιοδήποτε άτομο.
 • Να γίνεται κατά παράβαση οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης που οφείλεται σε τρίτους, όπως συμβατική υποχρέωση ή υποχρέωση εμπιστοσύνης.
 • Προωθήστε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
 • Να απειλείτε, να καταχράστε ή να εισβάλλουν στην ιδιωτική ζωή κάποιου άλλου, ή να προκαλούν ενόχληση, ταλαιπωρία ή περιττό άγχος.
 • Είναι πιθανό να παρενοχλήσει, να αναστατώσει, να φέρει σε δύσκολη θέση, να ανησυχήσει ή να ενοχλήσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
 • Να μιμηθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο, ή για να παραποιήσετε την ταυτότητά ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο.
 • Δώστε την εντύπωση ότι προέρχονται από εμάς, αν αυτό δεν συμβαίνει.
 • Συνήγορος, προώθηση ή παροχή βοήθειας σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, όπως (για παράδειγμα μόνο) πνευματικά δικαιώματα σε περιθωριακά ή κατάχρηση υπολογιστή.

Αναστολή ιστοσελίδας και τερματισμός

Θα καθορίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν υπήρξε παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας από εσάς.  Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της πολιτικής, ενδέχεται να λάβουμε μέτρα όπως κρίνουμε σκόπιμο.

Η μη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης αποτελεί ουσιώδη παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων της υπηρεσίας μας και θα έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση μη συμμορφούμενου υλικού, την αναστολή της πρόσβασής σας στο website μας και μπορεί να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον σας. Αποκλείουμε την ευθύνη για ενέργειες που πραγματοποιούνται ως απάντηση σε παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης και οι ενέργειες στην παρούσα πολιτική δεν είναι περιορισμένες, και ενδέχεται να λάβουμε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνουμε εύλογα κατάλληλη εναντίων σας.

Παρακαλώ διαβάστε και αποδεχτείτε την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης και στα Αγγλικά (Acceptable Use Policy) .