Σχετικά με το πρόγραμμα

Το Composing with Sounds ήταν αρχικά ένα πρόγραμμα ανάπτυξης λογισμικού που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Πολιτισμός της ΕΕ (2011-13) που ξεκίνησε από το Κέντρο Έρευνας Μουσικής, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο De Montfort (Ηνωμένο Βασίλειο). Συμμετείχε με εταίρους στη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Νορβηγία, καθώς και συνεργάτες στην Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Ο στόχος του έργου ήταν να μειωθεί το όριο ηλικίας για νέους συνθέτες που θέλουν να εξερευνήσουν τη μουσική και τη μουσική σύνθεση με βάση τον ήχο, και να παρέχουν στα σχολεία και άλλα άτομα ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών και αποτελεσμάτων.

Το λογισμικό κατασκευάστηκε, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια σε διάφορα σχολεία σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και συναυλίες που παρουσιάστηκαν και στις έξι χώρες. Οι εμπειρίες τεκμηριώθηκαν και επανήλθαν στην ανάπτυξη του λογισμικού και των μεθοδολογιών διδασκαλίας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένας σύνδεσμος με επαγγελματικές κοινότητες, οι συνθέτες εργάστηκαν μαζί με μαθητές με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σημαντικού αριθμού έργων που παρουσιάστηκαν σε συναυλίες σε όλη την Ευρώπη και αποτελούν ένα από τα βασικά αποτελέσματα του έργου. Αυτά τα έργα βρίσκονται εδώ. Οι δεσμοί μεταξύ των εταίρων του έργου ενισχύθηκαν μέσω της ανταλλαγής ιδεών και μεθόδων που αναπτύχθηκαν και επεκτάθηκαν στο έργο.

Το λογισμικό και τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά κείμενα και βίντεο συνδέονται με τον παιδαγωγικό ElectroAcoustic Resource Site ( (EARS 2) στο Πανεπιστήμιο De Montfort, ο οποίος προσφέρει υποστήριξη και συντήρηση σε όλους τους χρήστες που θα ήθελαν να εξερευνήσουν περαιτέρω αυτό το συναρπαστικό πεδίο.

Το πρόγραμμα Composing with Sounds και η εργασία που πραγματοποιήθηκε μετά οδήγησε σε μια σειρά συνθέσεων, ένα διπλό CD και δημοσιεύσεις, μερικές αποθηκευμένες σε αυτόν τον ιστότοπο, μερικές διαθέσιμες σε έντυπη μορφή και online. Ανατρέξτε στη σελίδα EU Project Compositions για να ακούσετε όλες τις συνθέσεις που δημιουργήθηκαν στο έργο Compose with Sounds.

Το 2013, ξεκίνησε το έργο «Interfaces» του Πολιτισμού της ΕΕ, στο οποίο ξεκίνησαν οι εξελίξεις της δεύτερης φάσης. Αυτά περιλάμβαναν την ενημέρωση του λογισμικού Compose with Sounds, την προσθήκη μιας νέας εγκατάστασης βοήθειας, την προσθήκη ενός οπτικού επιπέδου με το οποίο οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν ήχους σε πολλές φωτογραφίες ή σε ένα βίντεο και, τέλος, αναπτύχθηκε μια έκδοση «Live’», που ονομάζεται Σ Compose with Sounds Live. Αυτό θα εισαχθεί την άνοιξη του 2020.