Όταν ένας χρήστης έχει οριστεί ως Επικεφαλής Ομάδας, αποκτά πρόσβαση στις δυνατότητες διαχείρισης στα ΜΑΘΗΜΑΤΑ EARS 2.   Αυτό δίνει στον επικεφαλής ομάδας τη δυνατότητα να εκτελεί αναφορές και να επικοινωνεί με τους χρήστες της ομάδας του.

Πρόσβαση στη διαχείριση ομάδας

Οι επικεφαλής ομάδων αποκτούν πρόσβαση στις δυνατότητες διαχείρισης ομάδας όταν συνδέονται στο λογαριασμό τους. Κατά τη σύνδεση, οι επικεφαλής ομάδας θα δουν ένα μενού για τα   ΜΑΘΗΜΑΤΑ EARS 2 με τα ακόλουθα υπο-μενού διαθέσιμα:

Διαχείριση Ομάδας / Τάξης

Το μενού “Διαχείριση ομάδας” είναι το σημείο όπου ένας επικεφαλής ομάδας έχει τη δυνατότητα για:

 • Προβολή χρηστών της ομάδας
 • Ομαδικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Εξαγωγή δεδομένων ομάδας
 • Προσθήκη νέων μελών στην Ομάδα / Τάξη

Προβολή χρηστών ομάδας / τάξης

Κάνοντας κλικ στο στοιχείο Λίστα χρηστών  από το μενού “Διαχείριση Ομάδας/ Τάξης”, οι Επικεφαλής ομάδων μπορούν να δουν λεπτομέρειες για οποιονδήποτε διαχειρίζονται. Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:

 • Όνομα χρήστη/ Username
 • Όνομα
 • Email
 • Δράσεις (Έκθεση)

Ομάδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / Μέλη τάξης

Οι επικεφαλής των ομάδων έχουν τη δυνατότητα να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους σε μια ομάδα που διαχειρίζονται. Για να το κάνετε αυτό:

 1. Μεταβείτε στα ΜΑΘΗΜΑΤΑ EARS 2 > ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
 2. Κάντε κλικ στο Λίστα Χρηστών
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί “Ομαδικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο” επάνω από τον πίνακα χρηστών
 4. Εισαγωγή Θέματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 5. Σύνθεση Μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή

Εξαγωγή Ομάδας/ Δεδομένα Τάξης

Υπάρχουν δύο αναφορές που μπορούν να εξαχθούν σε μορφή .csv  με την πλοήγηση στα ΜΑΘΗΜΑΤΑ EARS 2 > ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

 • Τα Δεδομένα Μαθήματος (κάνοντας κλικ στη σύνδεση Εξαγωγή προόδου) εμφανίζουν την πρόοδο του μαθήματος όλων των χρηστών, το μάθημα στο οποίο βρίσκονται αυτήν τη στιγμή και εάν το μάθημα έχει ολοκληρωθεί.
 • Τα Δεδομένα Κουίζ (κάνοντας κλικ στη σύνδεση Εξαγωγή αποτελεσμάτων) εμφανίζουν τις βαθμολογίες των κουίζ όλων των χρηστών,  πότε έγινε το κουίζ και εάν το κουίζ έγινε με επιτυχία.