Δημιουργία/παραγωγή ήχων

Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική τεχνολογία, μπορούμε να συνθέσουμε νέους ήχους.

Τύποι παραγόμενου ήχου

Οι ηλεκτρικές συσκευές παράγουν τρεις κύριους τύπους παραγόμενου ήχου.

1. Τονικοί ήχοι

Σταθεροί τονικοί ήχοι παράγονται από ηλεκτρικά εξαρτήματα, που ονομάζονται ταλαντωτές. Αυτοί οι ήχοι έχουν καθαρό τονικό ύψος και διάρκεια.

Τρίγωνο Κύμα

Τόνος τριγωνικού κύματος

Ένας ήχος που δημιουργείται με καθαρό τονικό ύψος.

Οι διαφορετικοί τύποι ταλαντωτών παράγουν διαφορετικούς τύπους τονικών ήχων. Αυτά εξερευνώνται στο Basic Soundwaves/ Βασικά ηχητικά κύματα.

2. Ήχοι θορύβου

Οι ήχοι θορύβου είναι το αντίθετο των τονικών ήχων, δεν έχουν σταθερή κυματομορφή και είναι ιδιαίτερα τυχαιοποιημένοι. Οι ήχοι τους είναι διασκορπισμένοι σε όλο το ηχητικό φάσμα.

Στιγμιότυπο οθόνης 2014-05-31 στις 19.54.38

Θόρυβος

Αυτό είναι ένα κλιπ του λευκού θορύβου. Είναι πολύ έντονο επειδή ολόκληρο το εύρος συχνοτήτων (από πολύ χαμηλό έως πολύ υψηλό) είναι ενεργοποιημένο.

3. Παλμικό Κλικ

Πολύ σύντομοι ήχοι που κάνουν έναν ήχο κλικ. Η περιβάλλουσα/envelope ήχου τους, θα υπαγορεύσει πόσο έντονοι ή ομαλοί ακούγονται, αλλά συχνά ακούγονται σαν θορυβώδη κλικ..

Ένας μεμονωμένος ήχος κλικ.

Ένας μεμονωμένος ήχος κλικ.

Παλμικό κλικ

Ένας πολύ σύντομος ήχος.

Έλεγχος των νέων ήχων

Αλλάζοντας τα χειριστήρια εισόδου σε έναν ταλαντωτή, είναι δυνατό να αλλάξετε το τονικό ύψος (συχνότητα) και το πλάτος (ένταση) αυτών των ήχων. Μεμονωμένα κύματα μπορούν να προστεθούν μαζί για να δημιουργήσουν πιο πολύπλοκες κυματομορφές.

Οι τρεις τύποι ήχου των τονικών ήχων, ήχων θορύβου και του παλμικού κλικ , μπορούν να θεωρηθούν ως ακραίες μορφές παραγώμενου ήχου. Πολλοί άλλοι ήχοι υπάρχουν μεταξύ αυτών των ακραίων σημείων ως μείγμα και των τριών τύπων ήχου.

τύποι ήχου που δημιουργούνται

Η Elektronische Musik (Ηλεκτρονική Μουσική),που δημιουργήθηκε στα στούντιο της Κολωνίας, χρησιμοποίησε κυρίως ηλεκτρονικά παραγόμενους ήχους.

Επιπλέον

Ορισμένοι χειρισμοί χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο κυμάτων ως σήμα για τον έλεγχο των παραμέτρων ενός εφέ με την πάροδο του χρόνου (για παράδειγμα: ένας ταλαντωτής χαμηλής συχνότητας).).

Λέξεις κλειδιά:

Αφηρημένοι ήχοι/Abstract Sounds, ηλεκτρονική μουσική, Elektronische Musik, LFO (ταλαντωτής χαμηλής συχνότηταςl, ταλαντωτής, ημιτονοειδές κύμα