Διαμόρφωση

Όταν οι ήχοι προστίθενται μαζί, μπορούν να δημιουργήσουν νέες υφές. Ωστόσο, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε έναν ήχο για να ελέγξουμε τις ιδιότητες ενός άλλου, δημιουργώντας μοτίβα ή ρυθμούς.

Τι είναι η διαμόρφωση;

Διαμόρφωση σημαίνει «αλλαγή ή προσαρμογή». Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά στην παραδοσιακή μουσική για να περιγράψει μια αλλαγή κλίμακας ή για να περιγράψει το tremolo και vibrato. Αλλά στην πραγματικότητα, οτιδήποτε μπορεί να διαμορφωθεί. Για παράδειγμα: όταν ανοίγω ένα μπουκάλι σάλτσα ντομάτας, το χέρι μου διαμορφώνει το καπάκι από κλειστό σε ανοιχτό.

Η τεχνική διαδικασία της αναλογικής διαμόρφωσης ηχητικών κυμάτων περιλαμβάνει δύο σήματα:

  • Φέρον σήμα – το κύριο σήμα που επηρεάζεται από την διαδικασία.
  • Διαμορφωτικό σήμα – το σήμα που επηρεάζει και αλλάζει το σήμα φορέα.

Στα παρακάτω παραδείγματα, θα παρατηρήσουμε πώς το σήμα διαμόρφωσης επηρεάζει το φέρον σήμα.

Διαμόρφωση πλάτους και διαμόρφωση συχνότητας

Δύο κοινά παραδείγματα motutiπου χρησιμοποιούνται στον ήχο είναι η διαμόρφωση εύρους (AM) και η διαμόρφωση συχνότητας (FM).

Διαμόρφωση πλάτους (AM)

Στη διαμόρφωση πλάτους, το πλάτος (ένταση) ενός φέρον σήματος επηρεάζεται με την πάροδο του χρόνου.

AM

Το αρχικό φέρον σήμα αλλάζει από μία σταθερή ένταση σε ένα παλμό από το σήμα διαμόρφωσης. Χαμηλά ποσοστά διαμόρφωσης πλάτους κάνουν παλαμοειδή ήχους. Υψηλότερα ποσοστά διαμόρφωσης δημιουργούν νέες και ενδιαφέρουσες υφές.

Διαμόρφωση πλάτους

Αυτό το κλιπ αρχίζει με έναν απλό τόνο ημίτονου. Σταδιακά προστίθενται αυξανόμενες ποσότητες διαμόρφωσης πλάτους

Διαμόρφωση συχνότητας (FM)

Στη διαμόρφωση συχνότητας, επηρεάζεται η συχνότητα ενός αρχικού φέρον σήματος. FM

Σε αυτή την περίπτωση, το σήμα διαμόρφωσης δεν επηρεάζει την ένταση (ή το πλάτος του ήχου), αυτό παραμένει σταθερό. Αλλά αλλάζει τη συχνότητα (αριθμός κυμάτων ανά δευτερόλεπτο) του αρχικού σήματος.

Διαμόρφωση Συχνότητας

Αυτός ο ήχος αρχίζει ως απλός τόνος, με την πάροδο του χρόνου περισσότερη διαμόρφωση συχνότητας εφαρμόζεται.

LFO (Ταλαντωτής χαμηλής συχνότητας/ Low Frequency Oscillator)

Δεν έχει να κάνει με εξωγήινους, δυτυχώς. Ένα LFO είναι ένας ταλαντωτής χαμηλής συχνότητας, ένας ταλαντωτής (ένα κύμα εμπρός και πίσω) που κινείται πολύ αργά (σε χαμηλή συχνότητα). Τα LFOs διαμορφώνουν τα σήματα – και μεταμορφώνουν άλλους ήχους. Είναι πολύ κοινό εργαλείο σε πολλά συνθεσάιζερ και χρησιμοποιείται συχνά σε πολλά διαφορετικά στυλ μουσικής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν οποιονδήποτε αριθμό παραμέτρων: συχνότητα, πλάτος ή ρυθμό αλλαγής.

LFO για αλλαγή τονικού ύψους

Εδώ ένα LFO επηρεάζει το τονικό ύψος ενός ταλαντωτή.

Συμβουλή σύνθεσης

Τα LFP επιτρέπουν στους μουσικούς και τους συνθέτες να αλλάζουν αργά την ποιότητα των ήχων τους, παραμένοντας ακόμα σχετικά σταθεροί. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν ενδιαφέρον κάποιους πιο στατικούς ή σταθερούς ήχους.

Ένα LFO ελέγχει το ρυθμό αλλαγής στα εφέ φάσης (phase), flanger ή chorus.

Το LFO ελέγχει ένα φίλτρο

Το LFO ελέγχει ένα φίλτρο αφού το LFO ελέγχει το σημείο αποκοπής ενός φίλτρου.

Γεγονός

Dubstep είναι ένα στυλ της μουσικής που κάνει σημαντική χρήση της διαμόρφωσης. Ο ήχος ‘wobble’ που ακούγεται, που είναι το πιο αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό του Dubstep, προκαλείται από τη διαμόρφωση χαμηλής συχνότητας ενός φίλτρου, επηρεάζοντας τον κύριο τόνο του συνθεσάιζερ.