Μετατροπή

Μετατροπή

Η μετατροπή και η ανάπτυξη του ηχητικού υλικού είναι ένα απλό αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, του οποίο χρησιμοποιείται σε πολλά είδη μουσικής.

Ανάπτυξη

Οι πειραματισμοί με την επεξεργασία των ήχων μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την ανακάλυψη νέων συναρπαστικών και ενδιαφέρων ήχων. Αλλά ένα μουσικό κομμάτι χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια συλλογή από υπέροχους ήχους, για να είναι επιτυχημένο.

Πρέπει να έχουμε την ικανότητα να επιλέγουμε και να αναγνωρίζουμε τους καλύτερους ήχους και να είμαστε ικανοί να τους μετατρέπουμε και να τους αναπτύσσουμε: να μπορούμε να τους προωθήσουμε και να τους οδηγούμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση

Πρόληση Ακρόασης

Ας δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα:

Μετατροπή ήχου στο μουσικό κομμάτι in Abstracted Journeys

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το κομμάτι Abstracted Journeys. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ακούμε πως μετατρέπεται και αναπτύσσεται ο ηχογραφημένος ήχος από ξερά φύλλα καθώς παρασέρνονται κατά μήκος του δρόμου.

DevelopmentExample2

Αυτή ξ διαδικασία μετατροπής του ήχου χωρίζεται σε τρία μέρη:

Μέρος Πρώτο

A

Εισάγεται ο πρωτότυπος ήχος.

Μέρος Δεύτερο

B

Ο πρωτότυπος ήχος παραθέτεται με ένα αντίγραφό του. Αυτό το αντίγραφο μετατρέπεται και μεταφέρεται προς τα κάτω, προσθέτοντας ένα χαμηλής συχνότητας ήχο σαν τραγάνισμα μέσα στο μιξ.

Μέρος Τρίτο

Γ

Το συγκεκριμένο τμήμα κλείνει με περαιτέρω μεταφερόμενα αντίγραφα του αρχικού ήχου. Αυτή τη φόρα όμως οι ήχοι μεταφέρονται προς τα πάνω, δημιουργώντας έναν πιο υψηλό ήχο με σκληρή υφή.

Πώς δουλεύει η συγκεκριμένη διαδικασία;

Η μετατροπή των ήχων και η διαρρύθμιση τους, βοηθάει τους ειδικούς να οδηγούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το τρίτο μέρος Γ της διαδικασίας είναι αρκετά διαφορετικό από το πρώτο μέρος Α. Είναι η σταδιακή μετατροπή των ήχων στο δεύτερο μέρος Β που ενώνει το δεύτερο με το τρίτο μέρος Γ της διαδικασίας μέσα από ένα καθαρό προοδευτικό μοτίβο.

 

Γεγονός

Το συγκεκριμένο απόσπασμα περιέχει διαφορετικούς από τους πραγματικούς ήχους των «Ξερών Φύλλων». Αυτοί οι ήχοι χρησιμοποιούνται σαν το έναυσμα για τις μετατροπές και είναι το σημείο της αλλαγής από το οποίο ξεκινούν να μετατρέπονται οι ήχοι.

Συμβουλή Σύνθεσης

Όλη η διαδικασία της δημιουργίας είναι πιο αποτελεσματική όταν υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ της αρχικής ηχογράφησης και των καινούργιων που προστίθενται στη συνέχεια. Με αυτό τον τρόπο ο ακροατής μπορεί να ακούσει την εξέλιξη μέσα στο κομμάτι και να αναγνωρίσει τις αλλαγές που έγιναν.

Η σταδιακή δημιουργία επιτρέπει στο ακροατή να ακούσει ποιες αλλαγές έχουν γίνει αλλά:

• Αν οι αλλαγές είναι μικρές τότε ο ακροατής δε θα ακούσει οποιαδήποτε διαφορά. Αποτέλεσμα να μη φαίνεται η επέμβαση του δημιουργού μέσα στο κομμάτι.

• Από την άλλη υπάρχει η πιθανότητα οι μεγάλες αλλαγές να αφήσουν τους ακροατές εντελώς χαμένους και δε θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το τι έχουν ακούσει.

Η σχέση μεταξύ των ηχητικών υλικών

Ο Pierre Schaefer αναφέρει πως το ηχητικό υλικό που χρησιμοποιείς πρέπει να σχετίζεται με τον τρόπο που τοποθετούνται οι ήχοι μέσα σε ένα μουσικό κομμάτι.

Επομένως θα ήταν χρήσιμο να εξετάσετε καλύτερα τους ήχους κλειδιά που χρησιμοποιείτε. Περιεργαστείτε το περιεχόμενο τους και μετά χρησιμοποιείστε τις πληροφορίες που θα μαζέψετε για να σχεδιάσετε το δημιουργικό μοτίβο μέσα στο κομμάτι σας.

Δώστε βάση στα σχήματα των ήχων και στο αν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξελικτικές ή φυσικές μετατροπές που προκύπτουν μέσα από τους ίδιους τους ήχους.

 

Πρόκληση Ακρόασης

Παράδειγμα 1: Πιάτο βουτύρου από πορσελάνη

Ο αρχικός ήχος – πιάτο βουτύρου από πορσελάνη

Περιγραφή

Το πιάτο βουτύρου έχει ένα καθαρό τονικό ήχο, και ένα δυνατό ήχο «γκερ-νταγκ» τέλος.

Δυνατότητες μετασχηματισμού

Επειδή υπάρχουν σαφή τονικά ύψη, μια προφανής μέθοδος μετασχηματισμού είναι να μεταφέρουμε τονικά τον ήχο (πιο ψηλά ή πιο χαμηλά).

Ο μετασχηματισμένος ήχος

Στάδια μετασχηματισμού

  1. Ο αρχικός ήχος παρουσιάστηκε πρώτος και η στιγμή του κλεισίματος του καπακιού χρησιμοποιήθηκε ως «σκανδάλη» για τον δεύτερο «μεταμορφωμένο» ήχο.
  2. Ο μετασχηματισμένος ήχος μεταφέρθηκε προς τα πάνω (τονικά) για να είναι υψηλότερος σε τονικό ύψος.
  3. Ένας περαιτέρω μετασχηματισμένος ήχος μεταφέρθηκε επίσης και μια χρονοκαθυστέρηση εφαρμόστηκε για να κάνει τον ήχο να επαναλαμβάνεται μέχρι να εξασθενίσει μακριά.

Παράδειγμα 2: Μύλος πιπεριού

Ο αρχικός ήχος – Μύλος πιπεριού

Περιγραφή

Ο μύλος πιπεριών κάνει έναν κοκκώδη έντονο ήχο και επαναλαμβάνεται με ρυθμικό τρόπο.

Δυνατότητες μετασχηματισμού

Οι κοκκώδεις τραγανοί ήχοι έχουν πολλές δυνατότητες να μετατραπούν σε κοκκώδη σύννεφα.

Ο μετασχηματισμένος ήχος

Στάδια μετασχηματισμού

  1. Ο αρχικός ήχος παρουσιάστηκε πρώτα. Ένα κενό στην περιστροφή του μύλου χρησιμοποιείται ως σημείο εισόδου για το δεύτερο ήχο.
  2. Ο μετασχηματισμένος ήχος μεταφέρθηκε τονικά για να είναι χαμηλότερος τόνος και μια χρονοκαθυστέρηση προστίθεται για να το κάνει να κινηθεί από ένα σαφές ρυθμικό σχέδιο σε ένα πιο διάχυτο σύννεφο του ήχου.
  3. Στη συνέχεια, ένας περαιτέρω μεταμορφωμένος ήχος μεταφέρθηκε τονικά για να είναι υψηλότερος και προστέθηκε μια ασύμμετρη καθυστέρηση, δημιουργώντας έτσι ένα πιο ομοιόμορφο μοτίβο σύννεφου που σιγά-σιγά εξασθένισε.

Δραστηριότητα

Πειραματιστείτε δημιουργώντας το δικό σας μετασχηματισμό. Ξεκινήστε με τη λήψη αυτού του πρότζεκτ από το ‘Compose with Sounds’ που περιέχει τα παραπάνω παραδείγματα:

‘Compose with Sounds’ Αρχείο: Μετασχηματισμός και ανάπτυξη

Trans_Dev.comp

Ίσως θα μπορούσατε να αλλάξετε ριζικά έναν ήχο και να προσπαθήσετε να «συμπληρώσετε τα κενά», έτσι ώστε να γίνουν σαφείς συνδέσεις και να δοθεί κατεύθυνση στους μετασχηματισμούς μεταξύ των αρχικών ήχων και των τελικών ήχων.

Θα μπορούσατε να βρείτε έμπνευση με:

 1. Φίλτρα
 2. Αυτοματισμού
 3. Τονική Μεταφορά
 4. Χρόνος-τέντωμα
 5. Αντίστροφη
 6. Βρόχο
 7. Ψαλίδισμα/Splice