Συγκεκριμένη Μουσική

Απευθείας εργασία με ήχο

Η εργασία με τους ήχους δίνει άμεσα στο συνθέτη πολύ περισσότερο έλεγχο, και τους επιτρέπει να διαμορφώσουν ακριβώς το κομμάτι τους και πως θα ακουστεί στο τέλος.

Σε αντίθεση με τη σύνθεση ηχοτοπίων/Soundscape composition, οι συνθέτες του Musique Concrète δεν ενδιαφέρονται να επικεντρωθούν στο από πού οι ήχοι προέρχονται από, αλλά σε τι μπορούν να τους μετατρέψουν.

Κατά τη δημιουργία έργων του Musique Concrète, οι συνθέτες τείνουν να κάνουν πολύ περισσότερους μετασχηματισμούς και να τους χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν πολλούς νέους ήχους.

Συμβουλή σύνθεσης

Οι κοινοί χειρισμοί που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη μουσική είναι: