Πηγή / Αφαίρεση

Μερικούς ήχους μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε και άλλους όχι. Τι σημαίνει αυτό για τη μουσική που γίνεται με τους ήχους;

Τρόποι ακρόασης

Όπως ανακαλύψαμε στο Τρόποι Ακρόασης μπορούμε να ακούσουμε ήχους με διαφορετικούς τρόπους.

Όταν ακούμε έναν ήχο, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το αντικείμενο που τον προκαλεί (την πηγή του ήχου) θα μπορούσαμε να ακούσουμε κάποιο νόημα στον ήχο ή θα μπορούσαμε να ακούσουμε τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ήχου.

Ανάκληση αυτού του παραδείγματος:

Σχέση πηγής

Η σύνδεση μεταξύ ενός ήχου και μιας πηγής ονομάζεται «Σχέση Πηγής» [Source Bonding].

Η «σχέση πηγής» μπορεί να είναι πολύ ισχυρή για ορισμένους ήχους και αδύναμη για άλλους. Με την πάροδο του χρόνου, η σχέση αυτή μπορεί να γίνει ισχυρότερη, μπορεί να γίνει πιο αδύναμη, ή ακόμα και να καταρρεύσει εντελώς.

Το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται ένας ήχος, ή πώς μετασχηματίζεται, θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της σχέσης αυτής.

Οι ήχοι μπορεί να συνδέονται στενά με την πηγή τους σε ένα πλαίσιο, ή καθόλου σε ένα άλλο πλαίσιο.

Οι ήχοι που βρίσκονται μακριά από το αρχικό τους πλαίσιο μπορεί ακόμη και να δεθούν με ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο από αυτό που τους δημιούργησε.

source_bond-01

Ο Ρόλος του ακροατή

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι ήχοι που επεξεργάζεστε, μπορεί να ακουστούν διαφορετικά από όλους όσους τους ακούν.

Ο ακροατής δημιουργεί μια ερμηνεία του κομματιού με βάση αυτό που ακούει. Δεν ξέρει από πού προήλθαν αρχικά οι ήχοι ή τι μεταμορφώσεις έχετε κάνει (εκτός αν του πείτε).

Εξαιτίας αυτού, είμαστε σε θέση να είμαστε δημιουργικοί με τους ήχους που χρησιμοποιούμε. Θα μπορούσαμε να πάρουμε έναν ήχο από ένα πλαίσιο, και να τον μετατρέψουμε για να τον κάνουμε να ακούγεται σαν κάτι άλλο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ήχοι μπορούν να συνδεθούν με φανταστικές πηγές – και όχι εκείνες που τους δημιούργησαν πραγματικά.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την ίδια ιδέα για να συνδέσουμε ήχους από πολύ διαφορετικά μέρη σε ένα ηχοτοπίο με «φυσικό ήχο».

Ακούστε αυτό το παράδειγμα.

Οι ήχοι προέρχονται από πολύ διαφορετικές πηγές, αλλά έχουν συνδυαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ακούγονται σαν να ανήκουν μαζί. Οι αρχικές τους πηγές έχουν «εγκαταλειφθεί». Είναι ένα κλιπ από το κομμάτι «C’est Whizz!» από τον Florian Sulpice.

Ο Αφηρημένος Ήχος (abstract sound)

Ένας αφηρημένος ήχος είναι ένας που είναι απαλλαγμένος από οποιαδήποτε πραγματική ή αντιληπτή πηγή. Αυτό σημαίνει ότι όταν τον ακούτε, δεν μπορείτε να φανταστείτε από πού προέρχεται ή τι ενδεχομένως θα μπορούσε να τον προκαλέσει.

Συχνά δημιουργούνται πλήρως αφηρημένοι ήχοι.

Ένας καλός τρόπος για να δημιουργήσετε έναν αφηρημένο ήχο είναι να πάρετε κάτι αναγνωρίσιμο και να το μετασχηματίσετε μέχρι να γίνει αγνώριστος.

Από γνώριμο σε αγνώριστο!

Τα ηχητικά σήματα που ακούτε στην αρχή αυτού του κλιπ έχουν μετατραπεί μέσω κοκκωποίησης, τεντωμένα χρονικά όλο και περισσότερο, μέχρι να αλλάξουν εντελώς. Αυτό είναι ένα κλιπ από τα «Αφηρημένα ταξίδια» [Abstracted Journeys] από τον Andrew Hill.

Η Ακουσματική Μουσική χρησιμοποιεί συχνά την ιδέα του αφηρημένου ήχου για να διερευνήσει τις ιδιότητες των ηχητικών υλικών.