Τονικό ύψος

Μάθετε πώς ορισμένοι ήχοι είναι υψηλοί και άλλοι χαμηλοί.

Τι είναι το τονικό ύψος;

Το σχετικό ύψος ενός ήχου- τόνος, που κυμαίνεται από υψηλός έως χαμηλός.

Κάποιοι τόνοι

Εδώ ακούγονται διαφορετικοί τόνοι. Κάθε ένας από αυτούς είναι σε διαφορετικό τονικό ύψος.

Οι τρεις θέσεις στο αρχείο ήχου παραπάνω μπορεί να περιγραφούν αντίστοιχα ως:

 1. Χαμηλός
 2. Μέτριος
 3. Υψηλός

Πέρα από τις παραδοσιακές ιδέες του τονικού ύψους

Στην παραδοσιακή μουσική σημειογραφία, το τονικό ύψος υποδεικνύεται ανάλογα με την κάθετη θέση «τελείας»/ νότας δηλαδή, μέσα στο πεντάγραμμο. Οι θέσεις των ήχων μπορούν να περιγραφούν γρήγορα ως χαμηλές, μεσαίες ή υψηλές. Ωστόσο, μπορούμε να το χωρίσουμε και σε τονικές εκτάσεις (π.χ. Χαμηλή-Μεσαία, Υψηλή-Μεσαία κ.λπ.).

Τονικοί Ήχοι

Ημίτονος

Αυτός είναι ένας τονικός ήχος. Ένας τόνος ημιτόνου είναι ο πιο απλός τονικός ήχος.

Μπορείτε να δείτε την απλότητα και την εστίαση αυτής της ηχητικής ενέργειας εξετάζοντας ένα φασματογράφημα του ήχου.

Φυσικά, δεν έχουν όλοι οι ήχοι καθαρό τονικό ύψος. Πολλές θορυβώδεις υφές είναι κατανεμημένες σε όλο την τονική έκταση και δεν έχουν μια συγκεκριμένη κύρια εστίαση.

Θορυβώδεις ήχοι

Λευκός θόρυβος

Ένας θορυβώδης ήχος που δεν έχει σαφή τόνο.

Γεγονός

Το τονικό ύψος μπορεί επίσης να περιγραφεί από την άποψη της συχνότητας..

Η συχνότητα είναι ένας επιστημονικός όρος που περιγράφει τον τόνο (ακριβώς όπως το H2O είναι ένας επιστημονικός όρος που περιγράφει το νερό).

Ένας ήχος υψηλής συχνότητας είναι και υψηλός σε τονικό ύψος , ενώ ένας ήχος χαμηλής συχνότητας είναι χαμηλός σε τονικό ύψος.

Πολλαπλές τονικότητες

Ορισμένες πηγές ήχου παράγουν περισσότερες από μία τονικότητα.

Είτε ταυτόχρονα:

Κέρας/Κόρνα τραίνων της Βόρειας Αμερικής

Αυτός ο ήχος μίας κόρνας περιέχει πολλές τονικότητες που αναπαράγονται ταυτόχρονα.

Ή το ένα μετά το άλλο:

Τιτίβισμα

Αυτό το «τιτίβισμα» είναι μια σύντομη μελωδία διαφορετικών από τονικά ύψη, το ένα μετά το άλλο. Δεδομένου ότι οι νότες συμβαίνουν σε γρήγορη διαδοχή, το ακούμε ως μια ενιαία χειρονομία/κίνηση.

Γεγονός

Όταν εξετάζουμε τους μεμονωμένους ήχους λεπτομερώς, μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι οι ήχοι αποτελούνται συχνά από μεμονωμένα τονικά στοιχεία . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: Σύνθετα ηχητικά κύματα.

TriangleWave
Αυτό είναι ένα φασματογράφημα/spectrogram ενός τριγωνικού κύματος. Ένα μόνο τριγωνικό κύμα αποτελείται από πολλά τονικά ύψη, τα οποία βλέπουμε μέσα στο φασματογράφημα ως ρίγες.

Τι προκαλεί το τονικό ύψος;

Οι τονικοί ήχοι προκαλούνται από τακτικές δονήσεις. Εάν ένα αντικείμενο δονείται με κανονικό τρόπο (κινείται εμπρός και πίσω ομαλά), τότε θα δημιουργήσει έναν ήχο με τονικό ύψος. Όσο λιγότερο συστηματική είναι η δόνηση του ήχου τόσο πιο θορυβώδες είναι.

Μπορούμε να το βιώσουμε αυτό, τρίβοντας το δάκτυλο μας γύρω από το υγρό χείλος ενός γυάλινου ποτηριού, για να το κάνουμε να ηχήσει.

Δραστηριότητα

Το ποτήρι που τραγουδά!

αυξομειά

Οδηγίες:

 • Ρωτήστε κάποιον στο σπίτι αν μπορείτε να δανειστείτε ένα ποτήρι κρασί (ή οποιοδήποτε ποτήρι με στέλεχος).
 • Διαλέξτε ένα ποτήρι που κάνει ένα καλό τόνο όταν το χτυπάτε.
 • Βρέξτε το δάχτυλό σας και το χείλος του ποτηριού.
 • Στη συνέχεια, κρατώντας το γυαλί σταθερά με το χέρι σας, πάρτε το πρώτο δάχτυλο του χεριού σας και τρίψτε το ομαλά και σταθερά γύρω από το χείλος του ποτηριού.

Προβλεπόμενα αποτελέσματα:

 • Εάν είστε σε θέση να κάνετε τις ομαλές και σταθερές «κανονικές» κινήσεις γύρω από το χείλος, το γυαλί πρέπει να αρχίσει να τραγουδά, δημιουργώντας ένα τόνο.
 • Εάν μετακινήσετε το χέρι σας με ακανόνιστο τρόπο γύρω από το γυαλί, τότε δεν θα δημιουργηθεί ο τόνος.

Γιατί δημιουργείται ένα τόνος;

Η ομαλή και σταθερή κίνηση του χεριού γύρω από το χείλος του ποτηριού προκαλεί το γυαλί να δονείται με κανονικό τρόπο, και έτσι παράγει ένα τονικό ήχο.

Επιπλέον

Αλλάζοντας το επίπεδο του υγρού στο ποτήρι, είναι δυνατόν να αλλάξετε το τονικό ύψος. Αυτό συμβαίνει επειδή το υγρό μετριάζει τις δονήσεις όπου αγγίζει το γυαλί, αλλάζοντας έτσι την ποσότητα του γυαλιού που είναι ελεύθερο να δονείται.

Όσο πιο πολύ υγρό στο ποτήρι, τόσο μικρότερη είναι η επιφάνεια που μπορεί να δονηθεί και τόσο υψηλότερο είναι το τονικό ύψος που παράγεται.

Αυτή η διαδικασία είναι παρόμοια με τον τρόπο με τον οποίο η αλλαγή του μήκους μιας χορδής σε μια κιθάρα ή βιολί θα αλλάξει το τονικό ύψος που παράγεται (μικρότερη χορδή = υψηλότερο τονικό ύψος).

Αλλαγή του τονικού ύψους

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, είναι δυνατόν για εμάς να αλλάξουμε την τονικότητα των ήχων.

Η διαδικασία είναι γνωστή ως μετατόπιση τονικότητας/pitch-shifting ή μεταφορά τονικού ύψους . Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συχνά στην ποπ μουσική ή στα κινούμενα σχέδια για να δημιουργήσει υψηλές φωνές.

Για παράδειγμα:

Κανονική φωνή

Αυτή είναι η αρχική ηχογράφηση χωρίς επεξεργασία.

Φωνή με μετατόπιση τονικότητας

Αυτή είναι η pitch-shifted έκδοση στην οποία ο ήχος έχει αυξηθεί σε τονικότητα.

Αυτό μπορεί να είναι ένα πραγματικά χρήσιμο αποτέλεσμα για να μετατρέψετε και να αναπτύξετε ήχους. Βλέπε: Μετασχηματισμοί, για ένα παράδειγμα της χρήσης της μετατόπισης τονικότητας στη δημιουργία μετασχηματισμών.

Συμβουλή σύνθεσης

Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα υψηλής, μεσαίας και χαμηλής τονικότητας ήχους στις συνθέσεις σας.

Χρησιμοποιώντας μια σειρά από διαφορετικές τονικότητες, σας επιτρέπει να γεμίσετε όλο το εύρος του ήχου και να δημιουργήσετε ένα πλουσιότερο ηχητικό τοπίο.

Επιπλέον

Αλλαγή τονικότητας με την πάροδο του χρόνου

Χρησιμοποιώντας την αυτοματοποίηση είναι δυνατό να μετασχηματίσετε την τονικότητας ενός ήχου με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να σας επιτρέψει να δημιουργήσετε glissandi και μεταβαλλόμενους μετασχηματισμούς.

Αλλαγή τονικότητας του Ρολογιού

Το ποσό της τονικής μετατόπισης αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς λειτουργεί η λειτουργία τονικής μετατόπισης στο πλαίσιο του Compose with Sounds.

Πρόκληση ακρόασης

Ακούστε για τονικούς ήχους γύρω σας.

 • Πώς θα περιγράφατε το τονικό ύψος τους;
  • Είναι ψηλά/χαμηλά;
  • Αλλάζουν/σταθεροποιούνται;
  • Υπάρχουν πολλές τονικότητες;