Έλλειψη Αρμονίας

ένας μη αρμονικός ήχος είναι ένας πολύπλοκος ήχος στον οποίο η ηχητική ενέργεια δεν κατανέμεται σε όλο το φάσμα με μαθηματικά ταξινομημένο τρόπο (διανέμονται τμήματα ηχητικής ενέργειας, σε σχέση με ένα θεμελιώδες, σε αναλογίες μη ολόκληρων αριθμών, για παράδειγμα f1.84, f2. 76, f3.14, f4.15). Οι μη αρμονικοί ήχοι περιέχουν τμήματα ηχητικής ενέργειας συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένες συχνότητες εντός του ηχητικού φάσματος, αλλά αυτά τα τμήματα δεν έχουν απλή μαθηματική σχέση (για παράδειγμα: δεν είναι ακέραια πολλαπλάσια μιας θεμελιώδους συχνότητας). Οι μη αρμονικοί ήχοι μπορούν να έχουν τονικότητα (για παράδειγμα: καμπάνες).