Ήχοι Περιβάλλοντος

Ήχοι που προέρχονται από το περιβάλλον, αυτός ο όρος μπορεί πιο συχνά να χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε φυσικούς ήχους (άνεμος που περνά μέσα από τα δέντρα, πουλιά που τιτιβίζουν, κύματα που σπάζουν σε μια παραλία κ.λπ.) αλλά θα μπορούσαν επίσης να αναφέρονται σε ήχους από αστικό ή τεχνητό περιβάλλον (μηχανήματα, αυτοκίνητα, κινητήρες κ.λπ.)