Ακουστική Οικολογία

Η μελέτη της σχέσης μεταξύ ατόμων (και κοινοτήτων) και των ήχων του περιβάλλοντος που τα περιβάλλει. Δύο διαφορετικά παραδείγματα ηχητικών περιβαλλόντων (ηχοτοπία) μπορεί να είναι αστικά (μια πόλη) ή αγροτικά (η εξοχή).

Οι άνθρωποι που εργάζονται στην ακουστική οικολογία ενδιαφέρονται πολύ για το πώς οι ήχοι της πόλης, και τα τεχνητά αντικείμενα, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων που ζουν σε τόσο απασχολημένα και δυνατά περιβάλλοντα.

Όσοι εργάζονται στην ακουστική οικολογία ενδιαφέρονται επίσης να διατηρήσουν τα ηχητικά τοπία και τα φυσικά περιβάλλοντα της φύσης, πριν  να καταστραφούν από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Είναι η μελέτη των επιπτώσεων του ακουστικού περιβάλλοντος ή του ηχητικού τοπίου, στις φυσικές αντιδράσεις ή τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς για αυτούς που ζουν μέσα σε αυτό. Ο ιδιαίτερος στόχος του είναι να τραβήξει την  προσοχή σε ανισορροπίες που μπορεί να έχουν ανθυγιεινές επιπτώσεις. [EARS, Truax 1999].