Ακρόαση

Η προσοχή εστιάζεται στους ήχους. Σε αυτήν την ιστοσελίδα θα συναντήσετε μερικούς διαφορετικούς τύπους ακρόασης:

Ακρόαση πλαισίου

• Αυξημένη ακρόαση

Παθητική ακρόαση

Μουσική ακρόαση

Ο Pierre Schaeffer ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε ότι ακούμε διαφορετικούς ήχους με διαφορετικούς τρόπους. Συχνά όταν ψάχνουμε για την πηγή του ήχου, το αντικείμενο ή τη διαδικασία που προκαλεί τον ήχο. Μια τέτοια ακρόαση θα περιγραφόταν ως ακρόαση πλαισίου (contextual listening). Μερικές φορές ακούμε ήχους και επικεντρωνόμαστε στους ήχους ανεξάρτητα από την πηγή τους, αυτό είναι αυξημένη ακρόαση (heightened listening). Μερικές φορές ακούμε τους ίδιους τους ήχους και τα εσωτερικά τους μουσικά χαρακτηριστικά, όπως το τονική ύψος και η χροιά, χωρίς συσχετισμούς με βάση το πλαίσιο ή την πληγή, αυτή είναι η μουσική ακρόαση (Musical listening).