Ακρόαση πλαισίου

Ακρόαση με σκοπό τον εντοπισμό και την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την πηγή ενός ήχου. Είναι το αντίθετο της Μουσικής Ακρόασης/ Musical Listening (ή causal listening).

Η Ακρόαση Πλαισίου είναι μια στρατηγική ακρόασης στην οποία δίνεται προσοχή στις σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων ήχων και των πραγματικών ή φανταστικών πλαισίων στα οποία λαμβάνουν χώρα. Η ακρόαση αυτή βρίσκεται στο αντίθετο άκρο από τη Μουσική Ακρόαση. Ορισμένοι συγγραφείς (π.χ. Katharine Norman, 1996) έχουν χωρίσει την Ακρόαση Πλαισίου σε δύο ομάδες: αναφορική ακρόαση/referential listening (επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό συγκεκριμένων πηγών) και την ακρόαση πλαισίου (τοποθετώντας τις πηγές αυτές σε ένα ακουστικό πλαίσιο).