Αμφιωτική Ηχογράφηση

Μια αμφιωτική ηχογράφηση είναι εκείνη όπου τα μικρόφωνα τοποθετούνται στη θέση των εξωτερικών αυτιών ή σε μια προσομοίωση αυτιών. Αυτή η ρύθμιση μικροφώνου στοχεύει στην καταγραφή ήχων σε ένα φυσικό ακουστικό 3D (τρισδιάστατο) ηχητικό τοπίο. Οι αμφιωτικές ηχογραφήσεις προορίζονται γενικά για ακρόαση μέσω ακουστικών.