Αναλογικό

Ένα συνεχές σήμα στο χρόνο, το οποίο στη μουσική, επιτρέπει τη συνεχή λήψη ηχητικών σημάτων.

Πριν από την ψηφιακή τεχνολογία όλα τα συστήματα ήταν αναλογικά. Αν και τα αναλογικά συστήματα επιτρέπουν μια πιστή, συνεχή, καταγραφή ήχων, συχνά υποφέρουν από θόρυβο. Ο θόρυβος εισάγεται σε κάθε στάδιο της διαδρομής ενός αναλογικού σήματος και μετά από κάποιο διάστημα το σήμα θα υποβαθμιστεί.