Αντήχηση

Οι πολλαπλές σύντομες αντανακλάσεις του ήχου που δίνουν στους ανθρώπους μια άμεση εντύπωση του χώρου. Τα εφέ αντήχησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν μια αίσθηση χώρου σε ηχογραφημένους ή παραγόμενους ήχους.

ReverbBadge