Αρμονικοί

Μια συγκέντρωση ενέργειας ηχητικών κυμάτων που σχετίζεται με μια θεμελιώδη συχνότητα.

Η Ημίτονοειδής κυματομορφή (Sine Wave) είναι ένας απλός ήχος και μια συγκέντρωση ενέργειας ηχητικών κυμάτων σε μία μόνο συχνότητα.

Οι αρμονικοί ήχοι αποτελούνται από μια σειρά συστατικών τύπου ημιτονοειδούς κύματος, δημιουργώντας έναν πολύπλοκο ήχο. Εάν τα μεμονωμένα συστατικά του ημιτονοειδούς κύματος σε έναν ήχο σχετίζονται μεταξύ τους με απλά μαθηματικά (πολλαπλασιασμοί ακέραιου αριθμού μιας θεμελιώδους συχνότητας (f), για παράδειγμα: f2, f3, f4, f5,) μπορούν να περιγραφούν ότι έχουν αρμονική σχέση. Η ρίζα αυτής της αρμονικής σχέσης ονομάζεται θεμελιώδης συχνότητα.

GuitShot

Σε αυτό το φασματογράφημα μπορείτε να δείτε τις πολλές αρμονικές που συνθέτουν αυτόν τον ήχο.