Αυτοματοποίηση

Ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να αλλάζετε τις μεταβλητές παραμέτρους ενός ήχου με την πάροδο του χρόνου.

Automation

Με τη χάραξη σημείων αυτοματοποίησης είναι δυνατό να αλλάξουν οι Επεξεργασιές (εφέ) με την πάροδο του χρόνου. Αυτό επιτρέπει στον συνθέτη να δημιουργεί μεταβαλλόμενους χειρισμούς και να διαμορφώνει σταδιακά την ανάπτυξη ήχων.

Ο αυτοματισμός μπορεί συχνά να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε παράμετρο που μπορεί να δεχθεί μετατροπή. Ίσως πιο συχνά χρησιμοποιείται στην αλλαγή της Έντασης των ήχων (μέσω Αυτοματοποίησης της Ενίσχυσης) ή στον έλεγχο της Χωροθέτησης των ήχων στο στερεοφωνικό χώρο/ Panning .