Βασικοί ήχοι/Τονικοί Ήχοι

Αποτελούν ένα υπόβαθρο για άλλους ήχους και καθορίζουν μια συγκεκριμένη τοποθεσία, μέρος ή ώρα.

Παραδείγματα μπορεί να είναι ο ήχος της θάλασσας (όταν βρίσκεστε κοντά στην ακτή) ή ο ήχος της οδικής κυκλοφορίας στη σύγχρονη πόλη.

Οι βασικοί ήχοι είναι τόσο συνηθισμένοι που συχνά δεν ακούγονται. Αλλά είναι πάντα εκεί και θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ακούμε άλλους ήχους.

Οι βασικοί ήχοι δημιουργούνται συνήθως από τη φύση (γεωγραφία και κλίμα): άνεμος, νερό, δάση, πουλιά, έντομα, ζώα. Αλλά μπορεί επίσης να γίνουν από τον άνθρωπο, για παράδειγμα: οι ήχοι της οδικής κυκλοφορίας έχουν γίνει οι βασικοί ήχοι σε πολλές πόλεις.