Βιμπράτο

Μια αλλαγή στη συχνότητα που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε ήχο.

Ο ρυθμός αλλαγής μπορεί να είναι πολύ γρήγορος ή αργός. Και το ποσό της αλλαγής θα μπορούσε επίσης να προσαρμοστεί.

Δεν πρέπει να συγχέεται με Tremolo