Βρόχος/ Λούπα

Ο βρόχος ενός ήχου δημιουργείται όταν ένας ήχος επαναλαμβάνεται συνεχώς. Ο Pierre Schaeffer χρησιμοποίησε το βρόχο για να τραβήξει την προσοχή του ακροατή από την πηγή του ήχου προς τα χαρακτηριστικά του ρυθμού και της υφής μέσα στον ίδιο τον ήχο.

loop_down

Μία λούπα μπορεί να είναι ένα τμήμα ήχου που επαναλαμβάνεται πολλές φορές.

Γεγονός

Ο όρος εμφανίστηκε την εποχή της ηχογράφησης σε αναλογική μαγνητική ταινία. Οι συνθέτες έκοβαν κομμάτια μαγνητικής ταινίας και έπειτα τα ένωναν ξανά για να φτιάξουν έναν κύκλο ταινίας, που ονομάζεται λούπα, και γύριζε γύρω-γύρω. Οι λούπες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων μοτίβων ήχου.