Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier

Μια μέθοδος που επιτρέπει την οπτικοποίηση μιας κατανομής ενέργειας ήχων με την πάροδο του χρόνου.

Το FFT (ή Fast Fourier Transform) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την γραφική απεικόνιση των φασματικών συστατικών ενός ήχου. Ο ήχος αναλύεται μαθηματικά και μειώνεται στα διάφορα τονικά στοιχεία του στη δυναμική εξέλιξή τους με την πάροδο του χρόνου. Η γραφική αναπαράσταση ενός FFT απεικονίζει συνήθως τα πλάτη των ζωνών συχνοτήτων με την πάροδο του χρόνου, προσφέροντας μια εξαιρετικά ευανάγνωστη και οπτική αναπαράσταση του ήχου που εξετάζεται. (Πηγή – Rodolfo Caesar (1992).