Πλάτος κύματος

Ένας τεχνικός όρος που περιγράφει την ένταση. Όσο υψηλότερο είναι το πλάτος ενός ηχητικού κύματος, τόσο πιο δυνατό είναι.

Το πλάτος κύματος σχετίζεται με την ποσότητα μετατόπισης που ασκεί η δόνηση του ηχητικού κύματος. Προσέξτε με ήχους που έχουν μεγάλο πλάτος κύματος, γιατί οι δυνατοί ήχοι μπορούν να προκαλέσουν ΜΟΝΙΜΗ βλάβη στα αυτιά σας!