Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση ήχου μπορεί να θεωρηθεί το ισοδύναμο ενός μουσικού γλυπτού, μιας ακουστικής εμπειρίας που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε γενικά για έναν εκθεσιακό χώρο εικαστικών τεχνών ή για έναν συγκεκριμένο χώρο ενός έργου. Χαρακτηρίζεται από τις πολλές και διαφορετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιεί για διαμόρφωση χώρου και δημιουργική παρουσίαση. Τις εγκαταστάσεις ήχου μπορούμε να τις απολαύσουμε γενικά από οποιοδήποτε τυχαίο σημείο έναρξης και λήξης, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά έργα τα οποία έχουν καθορισμένη αρχή και τέλος.