Ενίσχυση

Η ενίσχυση είναι ένας τρόπος μέτρησης του πόσο δυνατά αναπαράγεται ο ήχος. Μπορείτε να αλλάξετε την ενίσχυση, όπως μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση στην τηλεόραση ή το στερεοφωνικό σας.

GainBadge

Μια αλλαγή της ενίσχυσης κατα τη διάρκεια μιας χρονικής περίοδου μπορεί να δημιουργήσει σταδιακή έναρξη του ήχου σας ή σταδιακή απόσβεση του (fade-in/ fade-out). Εάν μια αλλαγή στην ενίσχυση γίνει προσεκτικά, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο κάποιος ακούει και κατανοεί τη σύνθεσή σας.