Εναρμονιστής

Ο Εναρμονιστής είναι μια επεξεργασία στην οποία δημιουργούνται αρκετές εκδόσεις ενός ήχου εισόδου ίδιας Διάρκειας (σε Φάση) σε συγκεκριμένα επιλεγμένα τονικά ύψη. Αυτή η επεξεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία τόσο αρμονικών όσο και Inharmonic(μη αρμονικων) πολυφωνικών υφών.

Η εναρμόνιση είναι μια μορφή αλλοίωσης του ήχου που επιτρέπει ένα σήμα να παίζει σε αρμονία με τον εαυτό του. Παραδοσιακά, αυτό θα περιλαμβάνει διαστήματα παρόμοια με αυτά που βρίσκονται σε πιάνο πάνω και κάτω από τον αρχικό ήχο. Στο Compose with Sounds, μπορείτε ακόμα να επιλέξετε αυτές τις παραδοσιακές τιμές που σχετίζονται με τη μουσική που βασίζεται σε νότες ή οποιαδήποτε άλλη ενδιάμεση τιμή. Υπάρχουν τέσσερις τιμές που πρέπει να εισαχθούν παράλληλα με την ένταση του αρχικού ήχου. Αυτή η τελευταία επιλογή επιτρέπει στο πρωτότυπο να είναι πιο αθόρυβο από τους άλλους ήχους που παράγονται.

HarmonizerBadge