Εξισορρόπηση ήχων

Η εξισορρόπηση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαχείριση των επιπέδων ήχου και της Στερεοφωνικής Διάταξης τους σε ένα τελικό μιξάρισμα (μείγμα των ήχων). Η επίτευξη ενός ισορροπημένου συνδυασμού θα διασφαλίσει ότι όλοι οι ήχοι ταιριάζουν μεταξύ τους, ότι κανένας ήχος δεν είναι τόσο σιγανός που δεν μπορεί να ακουστεί, και ότι κανένας ήχος δεν είναι πολύ δυνατός και να υπερνικά τους άλλους. Η εξισορρόπηση θα διασφαλίσει ότι το τελικό κομμάτι δεν θα είναι υπερβολικά έντονο ούτε προς τα αριστερά ούτε προς τα δεξιά ηχεία (σε στερεοφωνικό σήμα) και ότι οι ήχοι κατανέμονται ομοιόμορφα στον στερεοφωνικό χώρο.