Επεξεργασία (εφέ)

Μια διαδικασία με την οποία οι ήχοι αλλάζουν ή μεταμορφώνονται. Υπάρχουν πολλά εφέ επεξεργασίας διαθέσιμα στο λογισμικό CwS. Οι επεξεργασίες αναφέρονται μερικές φορές ως «εφέ».