Ηλεκτρική κιθάρα

Οι κιθάρες υπήρχαν εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν από την κατασκευή της πρώτης ηλεκτρικής κιθάρας. Η παραδοσιακή κιθάρα χρησιμοποιεί ένα κοίλο σώμα που χρησιμεύει για την ενίσχυση του ήχου, όπως και στα βιολιά ή βιολοντσέλλα (παρόμοιο και με τον τρόπο που αυξάνεται η ένταση της φωνής σας όταν τοποθετέιτε τα χέρια σας γύρω από το στόμα σας).

Στην ηλεκτρική κιθάρα, το κοίλο σώμα αντικαταστάθηκε με ηλεκτρομαγνητικούς μαγνήτες. Αυτοί οι ηλεκτρομαγνητικοί μαγνήτες αισθάνονται την κίνηση μιας μεταλλικής χορδής που δονείται πάνω τους και μετατρέπουν αυτές τις πληροφορίες σε ηλεκτρικό σήμα.

Γεγονός

Ένα ηλεκτρικό σήμα παράγεται στον μαγνήτη, επειδή η μεταλλική χορδή κόβει το μαγνητικό του πεδίο. Όταν συμβεί αυτό δημιουργείτι ηλεκτρικό φορτίο.

Το μικρό ηλεκτρικό σήμα που προκαλείται στον μαγνήτη από μια κινούμενη χορδή μπορεί στη συνέχεια να ενισχυθεί με έναν «ενισχυτή» και αργότερα να επεξεργαστεί.

Έτσι, ενώ η ηλεκτρική κιθάρα είναι ένα νέο όργανο, δεν είναι εντελώς νέο. Μόνο ένα μέρος της κιθάρας (το τμήμα ενίσχυσης) άλλαξε.