Ηλεκτρονική μουσική

Μουσική στην οποία το ηχητικό υλικό δεν είναι προ-ηχογραφημένο, αλλά αντίθετα δημιουργείται ηλεκτρονικά, μέσω ταλαντωτών και γεννητριών θορύβου.

Υπάρχουν ορισμένοι, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο σήμερα ως συνώνυμο της ηλεκτροακουστικής μουσικής.

Το γερμανικό ισοδύναμο του όρου Elektronische Musik έχει πιο ακριβείς ιστορικές ρίζες, αναφερόμενος σε ηλεκτρονικά παραγόμενη μετα-σειριακή σύνθεση που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 σε ραδιοφωνικά στούντιο στην Κολωνία. Στα γαλλικά, η ηλεκτρονική μουσική χρησιμοποιείται επίσης ως συνώνυμο για είδη δημοφιλούς ηλεκτρονικής μουσικής όπως το techno. [EARS]