Ημιτονοειδής κυματομορφή

Ο πιο αγνός ήχος, που μοιάζει με μια ακολουθία λόφων και κοιλωμάτων, το ημιτονοειδές κύμα (ή ημίτονο) δημιουργεί τον ήχο μιας ενιαίας συχνότητας, χωρίς αρμονικές ή παρεμβολές.

SineWave

 

 

 

 

Άλλοι βασικοί τύποι κυμάτων που ακολουθούν μια απλή αρμονική δομή, με πιο σύνθετη όμως ποιότητα, περιλαμβάνουν το τριγωνικό, πριονικό και τετραγωνικό κύμα.