Ηχητικός περίπατος

μια βόλτα όπου ο συμμετέχων (ή οι συμμετέχοντες) επικεντρώνονται στην ακρόαση [παράφραση του Schafer 212–213]. Ο κύριος στόχος της δραστηριότητας είναι να διευκολυνθεί η ενεργοποιημένη ακρόαση. Όταν εμπλέκονται περισσότερα από ένα άτομα, αναμένεται σιωπή σε όλη τη διάρκεια (δεν υπάρχει συνομιλία κατά τη διάρκεια του περιπάτου). Και υπάρχει συνήθως μια συζήτηση σχετικά με τους ήχους, και το ηχητικό περίπατο, στο τέλος.

Οι ηχητικοί περίπατοι μπορεί να καταγραφούν και να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ήχων, ή να χρησιμοποιηθεί ως έμπνευση για μελλοντικά έργα.