Ηχόγραμμα

Ένα sonogram είναι σε θέση να δείξει τη σχετική κατανομή της ηχητικής ενέργειας κυμάτων μέσα σε έναν ήχο, με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να είναι ένα χρήσιμο οπτικό εργαλείο για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των ήχων και για τον εντοπισμό των πιο προβεβλημένων συγκεντρώσεων ηχητικής ενέργειας (μερική). Μπορεί επίσης να είναι πολύ χρήσιμο για τον εντοπισμό και την εξάλειψη ανεπιθύμητων τμημάτων ενός ήχου, όπως ο θόρυβος ή τόνοι που προκαλούνται από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

GuitShot

Ένα ηχόγραμμα με στρώσεις από ηχητικές ενέργειες