Ηχόχρωμα

Η χροιά ή η ποιότητα ενός ήχου. Χρησιμοποιείται ως όρος για την περιγραφή όλων των ιδιοτήτων των ήχων που δεν μπορούν να περιγραφούν χρησιμοποιώντας άλλους όρους (όπως τονικό ύψος, διάρκεια κ.λπ.)

Το ηχόχρωμα είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού όλων των ιδιοτήτων του ήχου και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αναλυθεί ή να απλοποιηθεί στην εξήγησή του.

Ωστόσο, το ηχόχρωμα μπορεί να περιγραφεί ως περισσότερο προς θόρυβο ή νότα-τονικό ύψος h.

Μάθε περισσότερα

Εξερευνήστε το ηχόχρωμα στο “The Sounds of Sound Based Music” – Timbre / Ποιότητα ήχου.