Θόρυβος

Αντικείμενα που δονούνται με τυχαίο τρόπο παράγουν ήχους που περιγράφουμε ως θορυβώδεις. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ήχοι που παράγονται περιέχουν μια τυχαία ποικιλία συχνοτήτων.

Για προχωρημένους:

Ένας όρος που περιγράφει τους ήχους που έχουν διάχυτη διάδοση φασματικής ενέργειας. Συχνά έρχεται σε αντίθεση με τους τονικούς ήχους. Οι θορυβώδεις ήχοι μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστούν από την άποψη του τονικού ύψους, επειδή η φασματική τους ενέργεια καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων και δεν είναι συγκεντρωμένο, αλλά διάχυτο.

Λευκός θόρυβος

Αυτό το αρχείο ήχου παίζει λευκό θόρυβο (προσεκτικά, μπορεί να είναι πολύ δυνατό!)

Αυτή η εικόνα δείχνει την πλήρη εξάπλωση της ηχητικής ενέργειας σε όλο το φάσμα.