Ιδιότητες ήχων

Οι ήχοι είναι αρκετά πολύπλοκα φαινόμενα. Όταν προσπαθούμε να περιγράψουμε τους ήχους είναι χρήσιμο να τους σπάσουμε και να τους εξετάσουμε στα διάφορα συστατικά μέρη τους ξεχωριστά. Οι ιδιότητες των ήχων περιλαμβάνουν, Ένταση, Τονικό Ύψος, Διάρκεια και Χροιά.