Ισοσταθμιστής

Μια διαδικασία με την οποία οι διάφορες συχνότητες των ήχων μπορούν να εξισορροπηθούν, συνήθως χρησιμοποιώντας μια σειρά φίλτρων ζώνης για να ενισχυθούν ή να αποκοπούν ορισμένα τμήματα του ήχου. Για παράδειγμα: Οι χαμηλές ή οι ψηλές συχνότητες μπορούν να ενισχυθούν ή να κοπούν. Η διαδικασία επιτρέπει σε ορισμένα χαρακτηριστικά του ήχου να τονιστούν (για παράδειγμα, είτε τα υψηλά είτε τα χαμηλά στοιχεία του ήχου).