Κολάζ

Ένα έργο τέχνης στο οποίο μικρά κομμάτια κόβονται και επικολλούνται μαζί για να κάνουν ένα μεγαλύτερο τελικό έργο. Στη μουσική που βασίζεται στον ήχο, αυτό μπορεί να αφορά εξαιρετικά σύντομα στοιχεία ηχητικού υλικού, ή ακόμη και μεγαλίτερα μουσικά κομμάτια.