Κόκκος

Κόκκοι ήχου

Φανταστείτε τους κόκκους της άμμου σε μια παραλία. Κάθε ένας από αυτους είναι πολύ μικρός, αλλά μαζί μπορούν να σχηματίσουν κάστρα από άμμο και ακόμη και ισχυρούς αμμόλοφους.

Οι κόκκοι του ήχου είναι ακριβώς οι ίδιοι. Είναι μικροσκοπικά σωματίδια ήχου που, όταν συνδυάζονται μαζί, μπορούν να δημιουργήσουν φανταστικά νέα σχήματα και δομές.

Είναι συχνά δύσκολο για εμάς να ακούμε μεμονωμένους κόκκους από μόνοι τους, αλλά τους ακούμε όταν βρίσκονται σε ομάδες. Ονομάζουμε αυτές τις ομάδες: «κοκκώδη σύννεφα».

Ακριβώς όπως τα σύννεφα βροχής αιωρούνται στον αέρα και μπορούν να έχουν οποιοδήποτε σχήμα.

Πού μπορούμε να βρούμε Κοκκους Ήχου και Κοκκώδη Σύννεφα;

Στη φύση υπάρχουν κόκκοι ήχου και μεγαλύτερα κοκκώδη σύννεφα, τα οποία συχνά είναι σπαστοί ήχοι. Συχνότερα όμως αυτοί οι ήχοι δημιουργούνται μετά από ηχογραφήσεις.

Ήχος με κοκκώδη φύλλα

Η κάρτα ήχου του “Dry Leaves Blowing” από το πακέτο κάρτας ήχου “External” έχει μεταφερθεί για να δημιουργήσει ένα κοκκώδες σύννεφο.

(Μερικοί άνθρωποι φτιάχνουν τους δικούς τους κόκκους και χτίζουν ολόκληρα κομμάτια από μια διαδικασία που ονομάζεται Κοκκιώδης Σύνθεση- Granular Synthesis).