Μίμησης

Αναφέρεται στη μίμηση της φύσης ή του πολιτισμού. Συχνά χρησιμοποιείται ως όρος για να περιγράψει την αναγνωρισιμότητα ενός ήχου, το οποίο είναι το αντίθετο των αφηρημένων ήχων (Abstract Sounds). Ένας μιμητικός ήχος, μοιάζει με έναν ήχο από τη φύση ή τον ανθρώπινο πολιτισμό. Για παράδειγμα: ο τρόπος με τον οποίο ένα φλάουτο μπορεί να μιμηθεί ένα πουλί ή ο τρόπος με τον οποίο οι κοκκωποιημένες υφές θα μπορούσαν να ακούγονται σαν να πέφτουν βότσαλα / βράχοι.