Μερική

Μια ισχυρή συγκέντρωση ηχητικής κυματομορφής σε ένα συγκεκριμένο τονικό ύψος. Όλοι οι ήχοι που έχουν ένα τονικό ύψος αποτελούνται από μερικές/απλές.

GuitShot

Το Σονογράφημα (Sonogram) ενός ήχου κιθάρας στην οποία μπορείτε να δείτε καθαρά πορτοκαλί ρίγες, αυτά είναι οι πολλές «μερικές» που συνθέτουν τον ήχο της κιθάρας.

Η σχέση μεταξύ αυτών των μερικών επηρεάζει την ποιότητα του ήχου που ακούμε.