Μετατόπιση τονικού ύψους

Αυτό αναφέρεται στην αλλαγή του Τονικού ύψους (Pitch) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Παραδοσιακά μετατόπιση του τόνου ήταν συνυφασμένη με την αλλαγή της ταχύτητας ενός μαγνητόφωνου: π.χ. όσο πιο γρήγορα γυρνούσε το μαγνητόφωνο, τόσο πιο ψηλά ανέβαινε το τονικό ύψος (αλλά αυτό δημιουργούσε αλλαγή και στη διάρκεια του ήχου, ήταν πιο σύντομος) και το αντίθετο.

Με τη σημερινή ψηφιακή τεχνολογία, η μετατόπιση τονικού ύψους μπορεί να πραγματοποιηθεί παράλληλα με το τέντωμα χρόνου και τη συμπίεση, με την οποία η διάρκεια μπορεί να μην αλλοιωθεί, παρά μόνο το τονικό ύψος.