Μεταφορά Τονικού ύψους

Ένας χειρισμός στον οποίο το τονικό ύψος ενός ήχου μεταβάλλεται, προς το πάνω ή προς τα κάτω. Εάν το τονικό ύψος αυξηθεί, ο ήχος γίνεται υψηλότερος και εάν το τονικό ύψος μειωθεί ο ήχος γίνεται βαθύτερος.

Ένας εναλλακτικός όρος για: Μετατόπιση Τονικότητας

TransposeBadge