Μοτίβα

Τα μοτίβα είναι αναγνωρίσιμα επαναλαμβανόμενα στοιχεία. Ένας ήχος βρόχου/Λούπας θα σχηματίσει ένα μοτίβο, επειδή αναπαράγεται ξανά και ξανά.

Εάν ο βρόχος είναι σύντομος, τότε ο ακροατής θα μπορεί να ακούσει το μοτίβο. Σε ορισμένες ακροάσεις με μεγάλους βρόχους, μπορεί να είναι δύσκολο να ακουστεί το μοτίβο.