Μουσική ακρόαση

Είναι η ακρόαση των ήχων σε σχέση με τα δικά τους ηχητικά και μουσικά χαρακτηριστικά. Είναι το αντίθετο της Ακρόασης Πλαισίου.

Η μουσική ακρόαση επικεντρώνεται στη φύση των ήχων, στις μουσικές τους σχέσεις χωρίς αναφορά στην πηγή ή την αιτία τους. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με τη μειωμένη ακρόαση.