Μουσική θορύβου

Αυτός ο όρος σχετίζεται με διάφορες μορφές μουσικής που έχουν επικεντρωθεί στο θόρυβο ως βασική ποιότητα ήχου. Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο θόρυβος ήταν το επίκεντρο ορισμένων έργων των Φουτουριστών και των Νταδιστών. Πιο πρόσφατα έγινε βασικό συστατικό της μουσικής πολλών πανκ μουσικών. Σήμερα πολλοί χρησιμοποιούν τον όρο, μουσική θορύβου ως κατηγορία που περιγράφει το έργο τους. Πολλοί από αυτούς τους καλλιτέχνες συνδέονται με την ηλεκτρονική μουσική και χρησιμοποιούν τον θόρυβο ως το κύριο υλικό τους.

Σημείωση: δεν είναι δυνατή όλη η μουσική θορύβου.