Οπτική αναπαράσταση

Σχεδίαση ήχων με σχήματα, ώστε να δημιουργηθεί μια γραφική σημειογραφία ήχων.

Η Κυματομορφή είναι η πιο κοινή οπτική αναπαράσταση του ήχου.

Το Ηχογράφημα-Sonogram είναι επίσης αρκετά συχνό στην αναπαράσταση του ήχου.

Αλλά μπορούμε να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε τα δικά μας συστήματα γραφικής σημειογραφίας.