Παλμός κλικ

Οι “παλμοί κλίκ” είναι πολύ σύντομοι ήχοι που κάνουν κλικ. H περιβάλλουσα (Envelope)  τους θα υπαγορεύσει πόσο έντονα ή ομαλά ακούγονται, αλλά συχνά ακούγονται σαν θορυβώδη κλικ (Noise).

An individual click sound.

Ήχος μεμονωμένου κλικ.

Ήχοι “παλμού κλικ”

Ένας πολύ σύντομος ήχος.