Περιβάλλουσα ήχου

Το σχήμα ενός ήχου με την πάροδο του χρόνου.

Αυτή είναι μια βασική παράμετρος του ήχου και αλλάζοντας την περιβάλλουσα του ήχου μπορούμε να μετατρέψουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται κάτι.

Μια πιο επιστημονική περιγραφή ενός φακέλου ήχων δίνεται από το ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release).